Dreamosh.com

Park Bruntálského zámku

Zámek Bruntál má netradiční tvar kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a věží s hodinami. Jeho podoba je výsledkem pět století trvajícího historického a stavebního vývoje. Zámecká expozice je umístěna v kapličce v přízemí a v sále v prvním poschodí. Jsou zde rokokové nástěnné malby velké kulturní hodnoty. Expozice je vybavena původním mobiliářem z 18. století až začátku 20.století. Poutavá je rovněž zámecká galerie s díly holandských, německých, italských a vlámských mistrů 16. až 18. století ze sbírek velmistrů Řádu německých rytířů.

Původní zámecký park vznikl pravděpodobně v průběhu 16. století. V polovině 17. století Řád německých rytířů založil zámeckou zahradu. Další významné úpravy byly provedeny za E. Habsburgského v roce 1894. Barokní úprava se dochovala v průčelí zámku, ostatní plocha má podobu přírodního krajinářského parku. Přední část zámeckého parku o rozloze 2,57 ha zdobí skupina pískovcových plastik vytvořená neznámými umělci při úpravách v roce 1894. Součástí romantických úprav parku je rovněž tzv. Salla terrena – zděná stavba s balustrádou, terasami a pavilonem.